top of page

Numan Eser werd geboren in 1955 te Ulamis in Turkije.

De passie voor het schilderen kwam bij Numan Eser vrij vroeg tot uiting. Op zijn 18 jarige leeftijd gaf hij een start aan zijn kunstcarriere.

 


 

Nadat hij kennis had gemaakt met het werk van moderne Nederlandse realisten als Henk Helantel en Eric de Vree, is hij realistischer gaan schilderen.

Hij startte eveneens met een intensieve studie over de werkwijzen en historiek van de Oude Meesters.

Het werk van Numan Eser is realistisch van aard. De observatie staat centraal en kleur neemt een voorname positie in binnen de compositie.

De materialen die gebruikt worden zijn voornamelijk olieverf en masoniet.

In de composities kiest hij meermaals voor sleetse voorwerpen, daar het een uitdaging en plezier vormt om de gekozen materie ( fruit, glas, papier, roestig metaal) in verf te 'vangen'.

bottom of page